ماست موسیر پاستوریزه

واحد محصولليواننوع بسته بنديکارتن
تاريخ مصرف21 روزتعداد در بسته بندی12
وزن 250،500 گرمدرصد چربي